Τριαντάφυλλο...

7:18:00 π.μ.
Μοίραζε τα λουλούδια του. Ήθελε να πιάσει τη στιγμή που κάποιος-κάποια θα αισθανόταν να χαρίσει ένα λουλούδι, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο...Read More

Popular Posts